Celestino Poza Domínguez

A “pintura titulada” de Ramón Astray é xa un clasico da creación Coruñesa que nos deriva a un Universo Propio onde a sua mirada, acertada no pictorico, nos envolve cun sentido do humor moi caracteristico, pero non alonxado da tradición galega de pintores como Castelao ou Luis Seoane, de aplicar na sua paleta de cores unha fina ironia galaica que destaca de xeito consciente, polo que na contemplación da sua obra, ademais de advertir o seu constante avance tecnico, gozamos e disfrutamos das suas “observacións e ocurrencias” cun intelixente sorriso. 

Celestino Poza Domínguez.
La Coruña, noviembre 2011.