Jesús Pérez Varela

Ramón Astray pertenece a xeración de pintores que hoxe empeza a dar froitos e que axiña serán os protagonistas do século XXI, exploradores do pasado e viaxeiros do futuro, que se serven do tradicional ou evolucionan libremente dentro das novas tecnoloxías para aceptaren o positivo que poida vir de todo iso. Porque hoxe en día moitos artistas novos elixen emprender rutas diferentes das habituais, que asemade os afastan das correntes estéticas imperantes, para buscar ocasións que lles permitan acadar liberdade creativa propia e desenvolveren novos horizontes estéticos.

Estas renovadas actitudes no campo das artes plásticas son parte dos moitos motivos que hai para a esperanza e que amosan traballos como os de RAMÓN ASTRAY. Así, confiando no inicio duna sólida andaina, agardemos que o tempo e o esforzo correspondan coa súa valía.

JESÚS PÉREZ VARELA.
CONSELLEIRO DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO.