Ramón Boga Moscoso

As profundas formas de amplo volumen, que emergen na obra de Astray, nos descubren un particular universo que, trascendendo do íntimo e persoal, flúen etéreas cara ao universal. Formas contundentes, ademáns pétreos, quietude e movilidade, estereotipos fixados para sempre na retina, para se converter en modelos ejemplares.

De sustancia medieval, pero de aspiración vanguardista, a obra de Astray podería – imposible a etiqueta – definirse , parafraseando a un clásico contemporáneo, como un fito na inquietante levedade do ser.

A exposición que presentamos, titulada “Bestiario 2006” recrea todas as obsesións que caracterizan o xenio pictórico do pintor.

Con característica e contundente pincelada o artista permítenos albiscar un cativo reflexo da súa onírica mirada.

RAMÓN BOGA MOSCOSO
DIRECTOR DO MUSEO DO XACEMENTO ROMANO DE CAMBRE
Cambre, A Coruña. Junio de 2006.