Xosé Manuel Lema

RAMÓN ASTRAY E OS SEUS ESPAZOS DE LIBERDADE.

“Os cadros de Ramón Astray son coma unha festra aberta a imaxinación, as miradas baleiras dos seus protagonistas son como recunchos de liberdade para que calqueira de nós podamos interactuar no lenzo, se parte da historia que nos propón este excelente pintor que temos a sorte de acoller na Terra do Xallas. Aparte dos seu dominio artístico, que deberán de xulgar outras persoas máis acreditadas, personalmente supuso un gozo para o espíritu disfrutar destes cadros. Que por certo teñen unha potente esencia made in Costa da Morte.

Xosé Manuel Lema 2009