Xulio López Valcárcel

O seu carimbo e perceptible neses personaxes de grandes ollos fixos que me lembran as viñetas de Xaquín Marín, e debuxos de lineas curvas moi perfiladas que atraen inmediatamente a ollada. Configuración de un mundo achegado ao étnico, e aos diversos oficios populares, que podendo caer no costumismo enxebrista, e posible velos, seguindo as pautas interpretativas que ten ofrecido Manolo Rivas a propósito dos gaiteiros como a última e maís atrevida aposta da posmodernidade.

Xulio López Valcárcel.